КУ “Центр надання соц.послуг”

Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг”

Код ЄДРПОУ        41833131

Адреса : Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище Ємільчине, вул. 1 Травня, 1

Директор  Саух Олена Петрівна

Електронна пошта   em-tercentr@ukr.net

Державні закупівлі

Використання публічних коштів  на Spending

 

Положення про комунальну установу “Центр надання соціальних послуг” затверджене рішенням 2 пленарного засідання  17 сесії Ємільчинської селищної ради  08 лютого 2023 року №2446, згідно якого :

“2.3. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРУ Є:
2.3.1.моніторинг та виявлення окремих осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та формування інформаційної бази щодо них ;
2.3.2. визначення (оцінювання) індивідуальних потреб зазначених осіб у наданні соціальних послуг;
2.3.3.надання громадянам, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до державних стандартів соціальних послуг з метою подолання або мінімізації таких обставин.
2.3.4.проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей, які належать до вразливих груп населення;
2.3.5. здійснення соціального супроводу осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної комплексної оцінки потреб їх у таких послугах;
2.3.6. забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань, бере участь у роботі спостережних комісій;
2.3.7.проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з особами, сім’ями про перелік, зміст та обсяги соціальних послуг, умови та порядок їх отримання;
2.3.8. забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;
2.3.9.проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;
2.4. перенаправляє членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання);
2.4.1. забезпечує взаємодію із структурними підрозділами Ємільчинської селищної ради, органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, які обслуговуються у Центрі, а також залучення потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у п.2.3.1.цього Положення;
2.4.2. здійснює заходи, розповсюджує інформаційні матеріали з питань пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення;
2.4.3. забезпечення участі у виконанні загальнодержавних, регіональних та місцевих соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями та окремими особами;
2.4.4. забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2.4.5. забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3. ЦЕНТР ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
3.1. здійснює виявлення, веде облік:
1)осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
2)осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
3)осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
3.2. здійснює заходи щодо соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням за поданням служби у справах дітей;
3.3. проводить оцінку потреб осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
3.4. складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
3.5. вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
3.6.впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

4. ЦЕНТР З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ, ВИЗНАЧЕНИХ У ТГ, НАДАЄ ТАКІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ:
-догляд вдома;
-соціальний супровід;
-кризове та екстренне втручання;
-соціальна профілактика;
-соціальна адаптація;
-консультування;
-представництво інтересів;
-соціальна інтеграція та реінтеграція;
-посередництво (медіація);
-інформування;
-натуральна допомога;
Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Центру, розроблений відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17 січня 2019 року, затверджується Ємільчинським селищним головою за поданням директора Центру.
4.1. послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї(вдома),у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг(зокрема на вулиці);
4.2. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які подає селищній раді;
4.3.забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, яким надаються соціальні послуги відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
4.4.забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників Центру відповідно до чинного законодавства.”