Секретар селищної ради

Остапчук Інна Петрівна

sek@emrada.gov.ua

Прийом громадян :

– вівторок з 9.00 до 13.00 год;

– останній четвер місяця виїзний прийом

Обов’язки:

1) виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) організує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

5) забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) координує роботу постійних комісій  селищної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) відповідає за організацію навчання депутатів селищної ради;

9) відповідає за роботу  з депутатами щодо питань запобігання проявам корупції;

10) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням на території громади референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України, селищного голови, депутатів місцевих рад;

11) забезпечує організацію і проведення громадських слухань з найбільш важливих питань життєдіяльності  громади;

12) здійснює контроль, облік, узгодження та реалізацію місцевих ініціатив членів територіальної громади;

13) забезпечує виконання повноважень щодо підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;

14) готує і вносить на розгляд ради питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території громади;

15)  організовує роботу з виконання доручень виборців;

16) забезпечує взаємодію селищної ради з громадськими організаціями відповідного спрямування;

17)  планує роботу селищної ради, постійних депутатських комісій;

18) забезпечує зберігання у Ємільчинській селищній раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

19) забезпечує розгляд справ про адміністративні правопорушення, утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності;

20) забезпечує посвідчення довідкових документів селищної ради;

21) вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів;

22) за доручення селищного голови може очолювати комісії, робочі групи, утворені для виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім постійних комісій селищної ради);