Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 

Приватне підприємство «Петролекс Трейд» (ПП «Петролекс Трейд») має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ – 43701314.

Юридична адреса підприємства: 10003, Житомирська обл., м.Житомир, вул.Перемоги, буд.15А, кв.1; тел.: 0678166277, mail: pryimak.lesia@gmail.com.

 

Фактична адреса підприємства: 11210, Житомирська обл, Звягельський р-н, Ємільчинська селищна територіальна громада, с.Омелуша.

Метою отримання дозволу на викиди є провадження виробничої діяльності, під час якої здійснюються викиди ЗР в атмосферне повітря. Основна діяльність ПП «Петролекс Трейд» – виробництво деревного вугілля піролізним методом.

Діяльність, що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки хімічне перероблення деревини на підприємстві становить менше 1 т на добу (відповідно до вимог ст.3, п.3, п. 9.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля)».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). На підприємстві встановлено п’ять вуглевипалювальних печей, в яких біомаса (дрова) розкладається в безкисневому середовищі під впливом високих температур, утворюючи деревне вугілля. Сировиною для отримання деревного вугілля – деревина твердих та м’яких порід. Процес піролізу включає сушіння деревини, початкову стадію розпаду деревини, стадію піролізу та прогартування вугілля. Після закінчення процесу піролізу деревини піч заглушується та охолоджується. Після повного охолодження печі, до температури навколишнього середовища, здійснюється вивантаження деревного вугілля. Деревне вугілля вивантажується на склад.

Якісний  та кількісний склад ЗР, що викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (т/рік): тверді суспендовані частинки – 1,449, вуглецю оксид – 13,354, сірки діоксид – 0,973, азоту оксиди – 2,294, діоксид вуглецю – 675,555.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до другої групи об’єктів, згідно Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023р. N448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всім ЗР, на всіх розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. Відповідно, заходи щодо скорочення викидів та досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів ЗР не розроблялись.

Розроблено пропозиції щодо дозволених обсягів викидів ЗР в атмосферне повітря відповідно до законодавства. Для ЗР, на які не встановлені нормативи гранич­нодопустимих викидів відповідно до законодавства (норматив ГДВ не був досягнутий за величинами масового потоку і масової концентрації), встановлені величини масової витрати (г/с). Для ЗР, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, і для неорганізованих джерел викидів регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди суб’єктом господарювання просимо надсилати до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, тел. (0412) 47-11-09, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.

Оголошення розміщене в газеті “Народна трибуна” 23.02.2024р.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 

Фізична особа-підприємець Приймак Леся Василівна (ФОП Приймак Л.В.) має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ – 3354616840.

Юридична адреса підприємства: 11219, Житомирська обл., Звягельський р-н, Ємільчинська селищна територіальна громада, с.Рудня Миколаївка, вул.Шевченка, буд.6; тел.: 0686219414, mail: pryimak.lesia@gmail.com.

Фактична адреса підприємства: 11210, Житомирська обл, Звягельський р-н, Ємільчинська селищна територіальна громада, с.Омелуша.

Метою отримання дозволу на викиди є провадження виробничої діяльності, під час якої здійснюються викиди ЗР в атмосферне повітря. Основна діяльність ФОП Приймак Л.В. – виробництво деревного вугілля піролізним методом.

Діяльність, що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки хімічне перероблення деревини на підприємстві становить менше 1 т на добу (відповідно до вимог ст.3, п.3, п. 9.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля)».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). На підприємстві встановлено п’ять вуглевипалювальних печей, в яких біомаса (дрова) розкладається в безкисневому середовищі під впливом високих температур, утворюючи деревне вугілля. Сировиною для отримання деревного вугілля – деревина твердих та м’яких порід. Процес піролізу включає сушіння деревини, початкову стадію розпаду деревини, стадію піролізу та прогартування вугілля. Після закінчення процесу піролізу деревини піч заглушується та охолоджується. Після повного охолодження печі, до температури навколишнього середовища, здійснюється вивантаження деревного вугілля. Деревне вугілля вивантажується на склад.

Якісний  та кількісний склад ЗР, що викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (т/рік): тверді суспендовані частинки – 1,449, вуглецю оксид – 13,072, сірки діоксид – 0,922, азоту оксиди – 3,517, діоксид вуглецю – 675,555.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до другої групи об’єктів, згідно Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023р. N448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всім ЗР, на всіх розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. Відповідно, заходи щодо скорочення викидів та досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів ЗР не розроблялись.

Розроблено пропозиції щодо дозволених обсягів викидів ЗР в атмосферне повітря відповідно до законодавства. Для ЗР, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (норматив ГДВ не був досягнутий за величинами масового потоку і масової концентрації), встановлені величини масової витрати (г/с). Для ЗР, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, і для неорганізованих джерел викидів регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди суб’єктом господарювання просимо надсилати до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, тел. (0412) 47-11-09, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.

Оголошення розміщене в газеті “Народна трибуна” 23.02.2024р.