Доводимо до відома інформацію про набуття чинності методики визначення шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи-підприємці, внаслідок збройної агресії російської федерації, затвердженої наказом Мінагрополітики від 28.06.2023 № 1328, зареєстрованим в Мін’юсті 12.07.2023 року за № 1182/40238 .

 

АЛГОРИТМ
щодо визначення шкоди та збитків, завданих особистим
селянським господарствам та/або фермерським господарствам,
що зареєстровані як фізичні особи – підприємці, внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

І. Нормативно-правові акти
Методика визначення шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи – підприємці, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджена наказом Мінагрополітики від 28.06.2023 № 1328, зареєстрованим в Мін’юсті 12.07.2023 року за № 1182/40238 та розміщеним за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1182-23#Text

 

ІІ. Алгоритми визначення процедури оцінки (визначення розміру) шкоди та збитків:

ПОСТРАЖДАЛИЙ (особисте селянське господарство та/або фермерське господарство, що зареєстроване як фізична особа – підприємець)
Крок 1. Постраждалому подати до уповноваженого органу (виконавчий комітет сільської, селищної, міської рад, а в разі їх відсутності – військова адміністрація) звернення щодо проведення комісійного обстеження* та
підготувати наступні документи:
1) у разі визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин:
 копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
 витяг з Єдиного державного реєстру тварин станом на дату завдання втрат;
 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про настання події, що призвела до завдання втрат, внаслідок збройної агресії Російської Федерації (за наявності);
 результати фото- та/або відеофіксації фактів каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, бджолосімей (за наявності).
2) у разі визначення розміру збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню:
 копії технічного паспорта, інших документів з відомостями про їх технічні характеристики;

 копії свідоцтва про реєстрацію машини та інших документів, які підтверджують право власності на сільськогосподарську техніку та обладнання (за наявності);
 акти обстеження технічного стану (за наявності);
 копії інших документів, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію сільськогосподарської техніки та обладнання, та інші відомості
стосовно зазначеної сільськогосподарської техніки та обладнання;
 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про настання події, що призвела до завдання збитків, внаслідок збройної агресії Російської Федерації (за наявності);
 результати фото- та/або відеофіксації фактів знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання (за наявності).
* за результатами комісійного обстеження складається акт комісійного обстеження.
Крок 2. Отримати примірник Акту комісійного обстеження, який є
дійсним до дати відшкодування втрат та збитків у вартісному виразі (грошової
компенсації).
Крок 3. Подати до відповідального органу (обласна, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військова адміністрація) наступні документи:
 копію паспорта громадянина України;
 копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком.
Звертаємо увагу: Підставою для подання до відповідального органу зазначених у кроці 3 документів буде лише початок виплати грошової компенсації.
Крок 4. Отримати грошову компенсацію на рахунок відкритий у банку.

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН (виконавчий комітет сільської, селищної, міської рад, а в разі їх відсутності – військова адміністрація):
Крок 1. Утворити комісію з обстеження щодо втрат сільськогосподарських тварин, збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню, виходячи із особливостей власної організаційної структури, до
складу якої залучити уповноваженого представника територіального органу Держпродспоживслужби.
Крок 2. Здійснити комісійне обстеження та прийняти рішення відповідно до поданих звернень з метою визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин і збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню, внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
До проведення комісійного обстеження можуть залучатися фахівці підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою), Національної поліції України (за згодою), а також за необхідності – підрозділів Збройних Сил України та Служби безпеки України (за згодою).
Крок 3. Скласти Акт комісійного обстеження у двох примірниках.
Крок 4.
1) у разі визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин:
Щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним періодом скласти за підписом керівника відомість, за формами згідно з додатками 3 та 4 до Методики, заповнюючи графи з 1 по 8 та з 1 по 6 відповідно, та подати їх разом із копіями актів комісійного обстеження до відповідального органу (Обласна, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військова адміністрація)).
2) у разі визначення розміру збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню:
Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом складають за підписом керівника відомість за формою згідно з додатком 7 до цієї Методики, заповнюючи графи з 1 по 6, та подають її разом з копіями актів комісійного обстеження до відповідального органу (обласна, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військова адміністрація)).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН (обласна, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військова адміністрація))
Крок 1.
1) у разі визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин:
Розрахувати розмір втрат і скласти за підписом керівника відомість, за формою згідно з додатками 3 та 4 до Методики, заповнюючи всі графи.
2) у разі визначення розміру збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню:
Розрахувати розмір збитків і скласти за підписом керівника відомість, за формою згідно з додатком 7 до Методики, заповнюючи всі графи.
Довідково: розрахунок здійснюється на основі поданих уповноваженими органами відомостей, копій актів комісійного обстеження.
Крок 2. Визначити загальний розмір шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи – підприємці.
Крок 3.
1) у разі визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин:
Щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним періодом подати за підписом керівника до Мінагрополітики та Мінреінтеграції зведену відомість, за формою згідно з додатком 5 до Методики.
2) у разі визначення розміру збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню:
Щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним періодом подають за підписом керівника до Мінагрополітики та Мінреінтеграції зведену відомість, за формою згідно з додатком 8 до Методики.
Якщо ще залишились запитання звертайтесь до контактних осіб Мінагрополітики в робочому порядку у частині:
тваринництво – Глухова Марина Олександрівна, тел. 044-363-08-34;
сільськогосподарська техніка та обладнання – Дудка Юрій Олександрович, тел. 044-363-08-53.