Фізична особа-підприємець Лозко Іван Володимирович має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для майданчику, що розташований за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Омелуша.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2668908011.

Місцезнаходження юридичної особи – Житомирська область, Звягельський район, с. Рудня-Миколаївка, вулиця Зелена, будинок, 1, контактна особа – фізична особа-підприємець Лозко Іван Володимирович, телефон: +38(097) 189-11-07.

Дозвіл 1821784204-68 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ФОП Лозко Іван Володимирович, виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації  20.10.2017 року терміном дії 10 років.

Основна виробнича діяльність, яку провадить на виробничому майданчику ФОП Лозко І.В., це виготовлення деревного вугілля з деревних заготовок.

Роботи по отриманню Дозволу на викиди проводяться в зв´язку із встановленням на майданчику додаткових печей з виробництва деревного вугілля (4 одиниці) та зменшенням річної потужності з виробництва деревного вугілля в порівнянні зі 2017 роком. На даний час річна потужність з виробництва деревного вугілля становить 300 тонн на рік, у 2017 році становила 976 тонн на рік.

Виходячи з вище зазначеного, діяльність ФОП Лозко І.В. не підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до підпункту 9 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 продуктивність виробничої діяльності становить менше 1 тони на добу (< 365 тонн на рік).

Джерела утворення викидів забруднюючих речовин: печі вуглевипалювальні (12 од), майданчики для вивантаження деревного вугілля, пост різки деревини, дизельгенератор, твердопаливна піч. Види та обсяги викидів забруднюючих речовин, т/рік: сполуки азоту – 1,975, оксид вуглецю – 3,859, тверді речовини – 1,163, сполуки сірки – 0,687, неметанові леткі органічні сполуки – 1,124, ацетон – 0,264, кислота оцтова – 0,084, спирт метиловий – 1,008, метан – 19,848, парникові гази – 574,609. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 днів з дня публікації до Житомирської обласної державної адміністрації за адресою: 10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 1, тел. 0412-47-08-57; 0412-47-11-09, email: ztadm@apoda.zht.gov.ua.